JE ČAS ZVÝŠIŤ POKUTY ZA BLOKOVANIE NABÍJACÍCH STANÍC?

Blokovanie nabíjacích staníc spaľovákmi je potrebné riešiť zmenou legislatívy.

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:

Keď je príchod na nabíjaciu stanicu sklamaním

Každý/á majiteľ/ka elektromobilu pozná ten pocit beznádeje, keď príde k nabíjaciemu bodu kde chce nabíjať svoje vozidlo a zistí, že nabíjacia stanica je blokovaná nenabíjajúcim vozidlom. Toto predstavuje problém ktorý je závažnejší než len sklamanie vodiča/vodičky elektromobilu. Pokuty za blokovanie nabíjacích staníc sú totiž primalé.

Verejné nabíjacie stanice predstavujú dôležitú súčasť infraštruktúry pre elektromobilitu, no často sú blokované spaľovacími vozidlami. Tým sa obmedzuje dostupnosť nabíjania pre elektromobily. Tento fenomén nie je len frustrujúci, ale aj neprijateľný v kontexte rastúceho záujmu o elektrické vozidlá a snahy o zníženie emisií skleníkových plynov z automobilovej dopravy.

V súčasnosti môže takéto konanie riešiť mestská polícia takzvanou “papučou” a pokutou 50 Eur. To je dnes maximum čo môžu udeliť. Túto sumu by bolo vhodné zvýšiť aspoň na 150 Eur. Samotné blokovanie nabíjacej stanice by však efektívnejšie vyriešila odťahová služba. Miesto na nabíjanie by sa uvoľnilo a vinník by musel z vrecka vytiahnuť až 170 Eur. Nariadenie odťahu mestskou políciou je však problematické.

Pokuty za blokovanie nabíjacich staníc udeľuje mestská polícia

Pokuty za blokovanie nabíjacích staníc

Súčasná situácia, v ktorej majú majitelia spaľovacích vozidiel málo motivácie dodržiavať pravidlá týkajúce sa blokovania verejných nabíjacích staníc, si vyžaduje zmenu. A tou môže byť jednoduchá legislatívna úprava.

Navrhujem preto zmeniť zákon o cestnej premávke a zákon o obecnej polícii. A to tak, aby sa jednak umožnilo za blokovanie nabíjacej stanice vyberať vyššie blokové pokuty a jednak umožnilo mestskej/obecnej polícii nariadiť odťah vozidla. Týmto spôsobom by sa vytvoril právny rámec, ktorý by umožnil mestským políciám efektívnejšie zasiahnuť proti tým, ktorí porušujú pravidlá a blokujú nabíjacie stanice.

Návrh tejto legislatívnej zmeny by priniesol viacero výhod. Po prvé, zabezpečil by spravodlivý prístup k nabíjaciemu miestu pre elektromobily. Po druhé, motivoval by majiteľov spaľovacích vozidiel k zodpovednému parkovaniu mimo týchto staníc. A po tretie, podporil by rozvoj elektromobility na Slovensku tým, že by zmiernil obavy majiteľov elektromobilov, že nebudú mať kde nabíjať svoje vozidlá.

Potrebná zmena pre budúcnosť elektromobility na Slovensku

S narastajúcim počtom elektromobilov na cestách je dôležité, aby sme mali infraštruktúru, ktorá bude schopná zabezpečiť ich prevádzku. Zmena legislatívy týkajúcej sa blokovania nabíjacích staníc je preto nevyhnutná.

Je čas, aby sme sa pozerali dopredu a zabezpečili, že elektromobilisti a elektromobilistky budú mať istotu, že si budú môcť nabíjať svoje vozidlá. Navrhovaná legislatívna zmena by bola krok správnym smerom a mohla by poslúžiť ako katalyzátor pre ďalší rast elektromobility na Slovensku.

Je dôležité, aby sme urobili všetko pre to, aby sme vytvorili prostredie, ktoré podporuje udržateľnú alternatívu k spaľovacím vozidlám. Zmena legislatívy je len prvým krokom. Je nevyhnutné pokračovať v investíciách do nabíjacej infraštruktúry, vzdelávaní verejnosti a podpore elektromobilov ako súčasti energeticky efektívnejšej a ekologickejšej budúcnosti dopravy na Slovensku.

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:

Ak si v článku našiel chybu, alebo nám chceš poslať tip na zaujímavý článok, stačí poslať správu na team@huntinspeed.sk, náš rovnomenný Instagram, alebo FacebookPozri si aj naše videá na Youtube.